ד"ר ניצה ברקן

יועצת בכירה ומרצה בחוג לסטטיסטיקה

דוא"ל: nitza@stat.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249676 (פנימי: 53676)

אפרת ישכיל

מנהלת היחידה לייעוץ סטטיסטי

דוא"ל: efrat@stat.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240202 (פנימי: 52202)

פרופ' דוד פרג'י

ראש היחידה לייעוץ סטטיסטי

דוא"ל: faraggi@stat.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249142 (פנימי: 53142)

איהאב אסעד

ראש צוות הסוקרים

דוא"ל: Aehabasad79@gmail.com

טלפון: 04-8240056 (פנימי: 52056)

סיגלית מנגוט לייבה

יועצת

דוא"ל: sigalit.mangut@gmail.com

טלפון: 04-8249196 (פנימי: 53196)

שירז ורד

יועצת

דוא"ל: vshiraz@stat.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249678 (פנימי: 53678)