מרכז הסקרים UniSeker Research Surveys

מרכז הסקרים UniSeker פועל במסגרת היחידה לייעוץ סטטיסטי ובו מתבצעים סקרים טלפוניים וסקרי אינטרנט.

סקרים טלפוניים

הסקרים הטלפוניים נערכים באופן ממוחשב לחלוטין. מילוי תשובות הנשאלים נעשה על גבי שאלון מקוון. ניהול רשומות החיוג כמו גם תהליך החיוג עצמו נעשים באופן ממוחשב תוך שימוש בכלים אינטרנטיים. באופן זה ניתן להפעיל בכל עת מספר משתנה של עמדות סוקרים כנדרש לפרויקט זה או אחר.

הסוקרים במרכז הם סטודנטים של אוניברסיטת חיפה אשר עוברים הכשרה לביצוע ראיונות טלפוניים באופן מקצועי ומיומן. לקראת כל סקר עוברים הסוקרים הדרכה ספציפית, הכוללת מידע רלוונטי לגבי הנושא הנחקר, לימוד השאלון וטיפול בבעיות מיוחדות שעלולות להופיע במהלך הסקר, כגון: סוגי אי היענות צפויים, קשיי הבנה של שאלות מסוימות ואופן התגובה הנדרש בתרחישים השונים.

סקרי אינטרנט

סקרים אינטרנטיים נערכים תוך שימוש במערכת ייעודית הכוללת ממשק לבניית שאלונים, כלים להפצה וניהול הסקרים, ניהול מכסות וייצוא של הנתונים לקבצים חיצוניים לצורך עיבוד סטטיסטי.

פעילויות נוספות

» סריקה אופטית של טפסים, כולל בניית טפסים המותאמים לסריקה אופטית.

» בדיקה ממוחשבת של בחינות "אמריקאיות" (רב-ברירתיות) באוניברסיטת חיפה.