מרכז הסקרים UniSeker

מרכז הסקרים UniSeker פועל במסגרת היחידה לייעוץ סטטיסטי.

סקרים טלפוניים:

מערכת הסקרים הממוחשבת לביצוע סקרים טלפוניים כוללת תוכנה לניהול סקרים המנוהלת ע"י שרת מרכזי ומקושרת ל-15 עמדות סוקרים.

ביצוע הראיונות הטלפוניים נערך באופן ממוחשב לחלוטין. תשובות הנשאלים מוזנות למחשב בעמדות הסוקרים תוך כדי ביצוע הראיון ומועברות ישירות למחשב המרכזי, בו הן מעובדות בכל רגע נתון. תהליך החיוג במערכת הסקרים גם הוא ממוחשב, כך שהחיוג עצמו וניהול השיחות (כולל תזכורות ושיחות חוזרות) מתבצעים באופן אוטומטי מתוך מאגר מספרי הטלפון של הנשאלים.

סקרי אינטרנט:

סקרים מקוונים מבוצעים תוך שימוש בכלים אינטרנטיים לבנייה והפצה של שאלונים. הדגימה מבוצעת מתוך מאגרי מידע ייעודיים עבור כל מחקר.

בימים אלה מוקמת במרכז הסקרים מערכת חדשה לביצוע סקרים מקוונים. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

פעילויות נוספות:

» סריקה אופטית של טפסים עבור סקרי פנים-אל-פנים וסקרים מדוורים, כולל בניית טפסים המותאמים לסריקה אופטית.

» בדיקה ממוחשבת של בחינות "אמריקאיות" (רב-ברירתיות) באוניברסיטת חיפה.