היחידה לייעוץ סטטיסטי באוניברסיטת חיפה פועלת במסגרת הפקולטה למדעי החברה ונתונה לפיקוח אקדמי של החוג לסטטיסטיקה.

היחידה נוסדה בשנת 1988 במטרה לתת תשובות לדרישות מחקריות הן בהיבט המתודולוגי (הכוונה בתכנון מחקר, בבניית כלי מחקר ודגימה), והן בהיבט היישומי של עיבוד הנתונים וניתוח סטטיסטי.

ראש היחידה לייעוץ סטטיסטי הוא פרופ' דוד פרג'י. צוות היועצים ביחידה מורכב כולו מאנשי סגל בחוג לסטטיסטיקה והייעוץ ניתן בפיקוח אקדמי של חברי סגל בכירים בחוג.

שירותי הייעוץ ניתנים לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטת חיפה, כמו גם לחוקרים וסטודנטים ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה.

בנוסף לכך ניתנים שירותי יעוץ סטטיסטי גם לגורמים חוץ אוניברסיטאיים, כמו מחלקות מחקר בבתי חולים, מפעלי תעשייה ועוד.

מהלך הייעוץ:

הייעוץ הניתן במסגרת היחידה לייעוץ סטטיסטי מותאם לצרכיו הספציפיים של כל נועץ. הייעוץ ניתן בכל אחד מהשלבים הבאים כנדרש ע"י החוקר או הסטודנט:

- תכנון המחקר- סיוע בכתיבת הצעת המחקר, בניית כלי המחקר (שאלונים) ותכנון הדגימה.

- מחשוב הנתונים – הקלדה ידנית או סריקה אופטית של הנתונים שנאספו.

- עיבוד הנתונים והתאמת שיטות סטטיסטיות לבחינת השערות המחקר.

- סיכום הממצאים ומתן הסברים לתוצאות המבחנים הסטטיסטים.

- עריכת הממצאים בטבלאות ו/או תצוגה גרפית.

במסגרת היחידה לייעוץ סטטיסטי פועל מרכז הסקרים UniSeker. זהו מכון ממוחשב אשר במסגרתו נערכים סקרים מחקריים עבור חוקרים באקדמיה ועבור גופים חיצוניים, כמו: סקרי דעת קהל, סקרי הערכת הוראה, סקרי משוב (כמו סקרי לקוחות או סקרי עובדים) וכדומה.

הסקרים הנערכים במרכז כוללים סקרים טלפוניים וסקרי אינטרנט.